Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Aramark België
Waversesteenweg 1110
1160 Bruxelles
direct@aramark.be

T: 0032 (0)2 663 49 40
F: 0032 (0)2 663 49 60

Overzicht

Algemene gebruiksvoorwaarden
Gelieve deze voorwaarden aandachtig te lezen alvorens deze website te gebruiken

Deze website (hierna te noemen de "site") wordt ter beschikking gesteld door Aramark en mag uitsluitend worden gebruikt voor informatie- en aankoopdoeleinden. Gedurende de gehele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Aramark. Aramark biedt u, de gebruiker, deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die via deze site beschikbaar zijn, mits u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld. Door gebruik te maken van de site, informatie te downloaden of producten of diensten van de site aan te schaffen (hierna te noemen het "materiaal"), verbindt u zich ertoe zich te houden aan de voorwaarden en bepalingen ("Voorwaarden", "Voorwaarden") die hierin worden vermeld. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de inhoud van de site niet te gebruiken en niets van de site te downloaden.

Beperkte licentie

Onder de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn vastgelegd, verleent Aramark u een niet-overdraagbaar, niet-exclusief en beperkt recht op toegang tot en gebruik en inzage van deze site en het materiaal op deze site. U stemt ermee in de werking van de site op geen enkele wijze te onderbreken of te trachten dit te doen.

Aramark verleent u toestemming om het materiaal op de site te raadplegen, te downloaden en aan te kopen, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Een dergelijke toestemming houdt geen eigendomsoverdracht van het materiaal of kopieën daarvan in, en de volgende beperkingen zijn van toepassing: 1) u behoudt alle auteursrechtvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen in alle kopieën van gedownload of gekocht materiaal; 2) u mag het materiaal op geen enkele wijze wijzigen, noch voor openbare of commerciële doeleinden reproduceren, bekendmaken, uitvoeren, distribueren of gebruiken; 3) u mag het materiaal niet aan iemand anders overdragen, tenzij u hen van advies voorziet en zij bereid zijn de verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien, te aanvaarden. U verbindt zich ertoe alle bijkomende beperkingen na te leven die op de site kunnen worden weergegeven en die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. De site, met inbegrip van al het materiaal, wordt beschermd door auteursrechten en bepalingen van conventies uit de hele wereld. Wanneer u deze site gebruikt, verbindt u zich ertoe alle auteursrechtwetten over de hele wereld na te leven en alle ongeoorloofde kopieën van het materiaal te voorkomen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, verleent Aramark u geen enkel expliciet of impliciet recht uit hoofde van enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht of handelsgeheim.

Voorwaarden Online Winkel

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf en u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overbrengen.

Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

Alle producten dienen besteld te worden door het product in het digitale winkelmandje te plaatsen. Maak vervolgens een account aan om uw bestelling uit te voeren. De bestelling wordt per e-mail bevestigd.

Het gewenste afleveradres kan te allen tijde worden aangepast, factuuradres kan afwijken van afleveradres, op deze manier is het mogelijk om een product aan iemand anders cadeau te doen.

Betaling geschiedt direct bij bestelling. Via de derde aanbieder Mollie zijn betaalmethoden als bancontact en creditcard mogelijk. De betaling van een bestelling gebeurt in een beveiligde internetomgeving. Anderen kunnen hier niet in meekijken. Transactiegegevens worden versleuteld verstuurd via een SSL-verbinding. Dit is te herkennen aan het groene slotje in de browser.

Voor de bezorgkosten refereren wij naar de productpagina van het betreffende product.

Klanten kunnen zich terugtrekken uit hun bestellingen. Voor de deadline refereren wij naar de productpagina van het betreffende product. Wij storten dan het volledige bedrag terug. Na deze datum kan de bestelling niet meer geannuleerd worden. Na levering kunnen wij de dozen niet meer terugnemen of vergoeden.

Het is niet mogelijk om een specifiek tijdslot te kiezen voor de levering van een box. De klant zal twee dagen voor de levering op de hoogte worden gebracht met vermelding van het tijdstip waarop de levering kan worden verwacht.

Wij geven er de voorkeur aan de bestelling thuis af te leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zullen wij proberen de box bij de buren af te leveren. Wij geven dit aan door middel van een briefje in de brievenbus.

De inhoud van de doos kan niet worden bewerkt. Producten en gerechten kunnen sporen bevatten van noten, selderij, koemelk, ei, pinda's, gluten en sulfiet. Twijfels of vragen? Neem gerust contact met ons op.

Bij de box wordt een enquête geleverd, via een QR code kan de klant toegang krijgen tot de enquête. Dit is op vrijwillige basis en met als doel feedback te verzamelen over de producten. Opmerkingen en reviews kunnen worden gemaakt door de klant en zullen, na goedkeuring door de klant, worden gepubliceerd op de site. Deze informatie wordt gebruikt om de producten en diensten en de website te verbeteren. De informatie wordt beschermd zoals vermeld in onze Privacy Policy.

Indien een klant niet tevreden is en een klacht wil indienen, kan dit via de contactpagina. Door het achterlaten van het e-mail adres en telefoonnummer zullen wij z.s.m. reageren.

Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan iedereen om welke reden dan ook de service te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van credit card informatie), onversleuteld kan worden overgebracht en (a) transmissies over verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Nauwkeurigheid, Volledigheid en Tijdigheid van Informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is voor uw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

Wijzigingen

Aramark behoudt zich het recht voor om op elk moment delen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. De in deze overeenkomst aangebrachte wijzigingen zullen van kracht worden onmiddellijk na publicatie van de kennisgeving betreffende de genoemde wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de site, na de voornoemde kennisgeving van de in deze overeenkomst aangebrachte wijzigingen, houdt in dat u de voornoemde wijzigingen aanvaardt.

Aramark kan te allen tijde enig aspect van de Aramark site beëindigen, wijzigen, opschorten of onderbreken, met inbegrip van de beschikbaarheid van enige functie van de site. Aramark kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies of diensten, of uw toegang tot de site geheel of gedeeltelijk beperken zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Aramark kan de toestemming, rechten en licentie die hierboven zijn verleend, beëindigen en u bent verplicht al het materiaal onmiddellijk te vernietigen na een dergelijke beëindiging zoals voornoemd.

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

Producten of diensten

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn.

Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk geldende BTW.

Klanten in de Europese Unie hebben wettelijke garantierechten gedurende een periode van twee jaar vanaf de levering van de goederen en kunnen om reparatie of vervanging van de bij Aramark gekochte goederen verzoeken indien deze goederen gebreken vertonen of niet aan de beschrijving voldoen. Indien de goederen niet binnen een redelijke termijn kunnen worden gerepareerd of vervangen of niet zonder problemen kunnen worden gerepareerd of vervangen, kunt u aanspraak maken op terugbetaling of vermindering van de koopprijs.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computermonitor accuraat zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

Nauwkeurigheid van factuur- en rekeninginformatie

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen die hetzelfde facturatie- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in uw account- en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Optionele hulpmiddelen

Wij kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarover wij geen controle of zeggenschap hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "as is" en "as available" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de relevante derde partij provider(s).

Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van, de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die in verband met websites van derden worden gemaakt. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

Opmerkingen van gebruikers, feedback en andere inzendingen

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u naar ons stuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaren vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor commentaren; of (3) om te reageren op commentaren.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Algemene Voorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

Persoonlijke gegevens

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Om onze Privacy Policy te bekijken klik hier.

Fouten, onnauwkeurigheden en omissies

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Service of op een gerelateerde website onjuist is, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend). ARAMARK BIEDT GEEN GARANTIE VOOR DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN HET MATERIAAL

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een verwante website, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien wettelijk vereist. Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum die in de Service of op een verwante website wordt toegepast, dient te worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Service of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

Verboden Gebruik

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de Service of van enige verwante website, andere websites of het Internet aantast; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) de veiligheidskenmerken van de Service of enige verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens het schenden van één van de verboden gebruiken.

Afwijzing van garanties; beperking van aansprakelijkheid

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan in kennis te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de service geheel voor uw eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreukmakendheid.

In geen geval zullen Aramark, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, spaarderving, gegevensverlies, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of producten die via de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien u op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Aramark en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel zal worden geacht te zijn afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden, waarbij een dergelijke bepaling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voor de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of door ons. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien u, naar ons eigen oordeel, nalaat, of wij vermoeden dat u nalaat, een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzegd worden.

Gehele overeenkomst

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden en enig beleid of operationele regels geplaatst door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelt uw gebruik van de Dienst, vervangt alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Algemene Voorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.

De Europese Commissie voorziet in een online platform voor geschillenbeslechting, dat u hier kunt raadplegen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen niet deel aan procedures voor alternatieve geschillenbeslechting.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

Wijzigingen in Voorwaarden en Bepalingen

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen aan deze Voorwaarden houdt aanvaarding in van die wijzigingen.

Contactinformatie

Vragen over de Algemene Voorwaarden dienen naar ons te worden verzonden via direct@aramark.be.